Göbeklitepe ve Arkeoloji Kategorisi Yazıları


C yapısının havadan görünümü (Alman Arkeoloji Enstitüsü / DAI, Foto K. Schmidt).

Göbeklitepe Ana Kazı Alanındaki Buluntular

Göbeklitepe ana kazı alanı ören yerinin güney yamacında bulunan büyük çukurlukta yer alır. Burada A’dan […]

Göbekli Tepe’nin güneydoğu çukurluğunda bulunan ana kazı alanı; ön planda D yapısı görülmektedir (Alman Arkeoloji Enstitüsü / DAI, Foto N. Becker).

Göbeklitepe Kazı Çalışmaları

1994’de yeniden keşfedildiğinde Göbeklitepe hemen hemen el değmemiş durumdaydı. Buraya yürüyerek ya da at sırtında […]

Kazılara başlanmadan önce Göbekli Tepe’nin havadan görünümü (Alman Arkeoloji Enstitüsü / DAI, Foto O. Durgut).

Olağandışı Bir Erken Neolitik Buluntu Yeri: Göbeklitepe

Göbeklitepe ilk kez 1963’te Chicago ve İstanbul Üniversiteleri’nin ortaklaşa yürüttükleri bir araştırma projesi kapsamında yapılan […]

Göbeklitepe’nin Yarattığı Arz Kaynakları

Çekicilik Göbeklitepe arkeolojik sit alanında elde edilen bulgular açısından insanlık tarihinin yeniden yorumlanmasına yol açacak […]

Göbekli Tepe’nin En Karakteristik Öğelerinden Birisini Oluşturan “T” Şeklindeki Steller.

Göbeklitepe’nin Arkeolojik Turizm Açısından Taşımış Olduğu Önem

Turistler tarihsel kaynakları çeşitli nedenlerle çekici bulurlar. Geçmiş medeniyetlerin kalıntıları ve o dönemde yaşayan insanların, […]


Göbekli Tepe - Tarihi Değiştiren, 12 Bin Yıllık Serüven: Göbeklitepe